อยากจดบริษัทที่จีนทำอย่างไรดี

ด้วยกระแสโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจ ปัจจุบันชาวต่างชาติจำนวนมากมาที่จีนเพื่อทำการค้า วิธีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในจีนกลายเป็นปัญหาใหญ่สำหรับชาวต่างชาติ จะเปิดบริษัทในจีนต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง? ต้องมีขั้นตอนอะไรบ้าง? ใช้เวลาดำเนินการนานแค่ไหน? China Fastway พร้อมที่จะตอบทุกคำถามของผู้ประกอบการที่สนใจการลงทุนในประเทศจีน

ระยะเวลาดำเนินการ

 • ใช้เวลา 20 – 30 วันทำการ

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้

 • หน้าข้อมูลหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจและผู้ถือหุ้น
 • เอกสารอธิบายขอบเขตธุรกิจโดยละเอียด
 • ชื่อบริษัท (จีน) 3 ตัวเลือกขึ้นไป

ขั้นตอนการลงทะเบียน

 • กรอกใบสมัครเพื่อยื่นขออนุมัติ
 • กำหนดชื่อบริษัท, ผู้ถือหุ้น, ผู้บริหาร ฯลฯ และเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 • ส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง จากนั้นรอผลการอนุมัติชื่อ
 • รับ “หนังสือแจ้งการอนุมัติชื่อองค์กรล่วงหน้า” และในเวลาเดียวกันจะได้รับ “ใบสมัครสำหรับการจดทะเบียนองค์กรที่ลงทุนในต่างประเทศ” และแบบฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • รับการแจ้งผล และรับ “ใบรับรองการอนุมัติสำหรับองค์กรที่ลงทุนในต่างประเทศ”
 • กรอกเอกสารตามแบบฟอร์มทางกฎหมาย และส่งเอกสารประกอบการสมัคร
 • รอรับ “หนังสือแจ้งการอนุมัติการจดทะเบียนจัดตั้ง”

ข้อควรระวัง

 • ในขั้นตอนลงทะเบียน บริษัทที่ลงทุนในต่างประเทศจะต้องส่งบัตรประจำตัวและรูปถ่ายของผู้มีอำนาจ
 • ชาวต่างชาติจะต้องยื่นหนังสือเดินทางที่มีการรับรอง
 • หากผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติทั้งหมด จะต้องมาที่สำนักอุตสาหกรรมและการค้า เพื่อลงนามในเอกสาร
 • หากนักลงทุนเป็นบริษัทต่างชาติจะต้องมีการรับรองเอกสารของบริษัทต่างชาติ

China Fastway บริการดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศจีน ที่คนไทยสามารถถือหุ้นได้ 100% ด้วยบริการที่ครบวงจรอย่างมืออาชีพ ทั้งเรื่องเอกสาร หลักฐานต่างๆ รวมไปจนถึงการติดต่อสื่อสาร การประสานงานแก้ไขปัญหา ให้การเข้าสู่ตลาดจีนของคุณ เป็นไปอย่างราบรื่นและยั่งยืน

ตัวอย่างผู้ประกอบการที่ยื่นจัดตั้งบริษัทที่จีนกับ China Fastway