ทำไมจึงต้องจด อย. จีน (NMPA)

สินค้าต่างประเทศที่จะเข้าไปวางขายในประเทศจีน โดยเฉพาะประเภทเครื่องสำอาง ไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์ ออฟไลน์ ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าต่าง ๆ จำเป็นจะต้องมี อย. ของประเทศจีนถึงจะสามารถวางขายในประเทศจีนได้ นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ด้านอื่นๆ คือ

 1. สามารถขายสินค้าได้ง่ายขึ้น เพิ่มความน่าเชื่อถือ
 2. Influencer มั่นใจและยินดี Live สดให้
 3. มีโอกาสเติบโตในตลาด ขายจำนวนเยอะได้
 4. เป็นเจ้าของ อย. ของสินค้านั้นโดยตรง
 5. จดครั้งเดียวใช้ได้ยาวจนกว่าจะเปลี่ยนแพ็คเกจ

ยื่นจด อย. จีนกับ China Fastway ดีอย่างไร?

ยื่นจด อย. จีนกับ China Fastway เรามีบริการดูแลเรื่องเอกสารทั้งหมดให้คุณ เช่น เอกสารแจกแจงการจ่ายภาษี, ใบส่งสินค้าออกนอกประเทศ เป็นต้น ซึ่งเอกสารเหล่านี้จะต้องใช้ในการแสดงเพื่อนำสินค้าขึ้นห้างและร้านค้าออนไลน์เช่นกัน ให้คุณนำส่งสินค้าไปประเทศจีนได้อย่างถูกต้อง และเราคิดราคาตามจริงทุกประการ งบไม่บานปลาย

เราทำงานอย่างมืออาชีพ ทีมงานมีประสบการณ์ มีผลงานร่วมงานกับผู้ประกอบการต่างๆ มากมาย ราคาเหมาะสมเข้าถึงได้ ดำเนินงานในรูปแบบบริษัท มีการทำสัญญาก่อนเริ่มดำเนินการ สามารถออกใบกำกับภาษีได้

ขั้นตอนในการจด อย. จีน

 1. ส่งสูตรสินค้าประเมินราคาค่าทดสอบ
 2. ชำระค่าบริการ และเตรียมเอกสาร
 3. รับรองเอกสาร
 4. ยื่นเรื่องจดแจ้งที่จีน
 5. ตรวจสอบแพคเกจ ว่ามีคำต้องห้ามอยู่บน Packaging หรือไม่ หากมีต้องแก้ไข และส่งตรวจจนกว่าจะผ่าน
 6. ส่งสินค้าตัวอย่างเข้าเทส
 7. รอรับเอกสารอนุมัติ
 8. นำเอกสารไปประกอบการนำเข้า และนำเข้าอย่างถูกกฎหมายได้เลย

ระยะเวลาดำเนินการ

 • ระยะเวลาในการจัดเตรียมเอกสาร 2-3 เดือน
 • ระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารและสูตรผลิตภัณฑ์สำหรับขึ้นทะเบียน 4-8 เดือน
 • ระยะเวลาหลังจากสินค้าเข้าแลปเทส 4-6 เดือน

*ระยะเวลาดำเนินการที่แท้จริงอาจเร็วกว่านี้ ขึ้นอยู่กับชนิดสินค้า การแก้ไขข้อมูล (ถ้ามี) และปัจจัยอื่นๆ

เอกสารที่ผู้ประกอบการจัดเตรียม สำหรับยื่นจด อย. จีน  (NMPA) ประเภทเครื่องสำอาง

 1. หนังสือรับรองบริษัท
 2. กรอกข้อมูลบริษัทตามแบบฟอร์ม
 3. ใบรับรองคุณภาพสินค้า
 4. ใบรับรองคุณภาพการผลิต ISO, GMP และอื่นๆ
 5. เรซูเม่ของ QA, QC
 6. ใบมอบอำนาจการจดแจ้ง (รับรองเอกสารที่กงศุลไทย และสถานทูตจีน)
 7. ขั้นตอนการผลิต
 8. ขั้นตอนการบรรจุ
 9. ชื่อรายการวัตถุดิบ
 10. CFS (The certificate of free sale)
 11. เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ*ในส่วนของเอกสารจดแจ้งของบริษัทจีน ทางเจ้าหน้าที่จะเป็นคนเตรียมการให้

การชำระเงิน

ชำระเงินเต็มจำนวน ก่อนเริ่มดำเนินการ

หากไม่ผ่านในเรื่องเอกสารหรือส่วนผสม และลูกค้าไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงสูตร คืนเงินให้ 50 %

แต่หากถึงขั้นตอนการตรวจในแล็ปแล้ว ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี