การขายออนไลน์ในประเทศจีน

ปัจจุบันตลาดค้าขายออนไลน์ในประเทศจีนนับว่ามีสัดส่วนมากที่สุดในโลก เป็นตลาดที่มีมูลค่าค่อนข้างสูง เรามีบริการทำร้านค้าออนไลน์ ยื่นสมัคร สร้าง content ออกแบบร้านค้า สร้าง Profile สร้างกระแสตอบรับ เพิ่มยอด Follow เพิ่มความนิยม

ปัจจัยที่ธุรกิจ SME ในประเทศไทยควรขยายฐานลูกค้าไปยังประเทศจีนมีดังนี้

  • ประเทศจีนเป็นตลาดผู้บริโภคที่โตเร็วที่สุดและจะโตในระยะยาว
  • ประเทศจีนนิยมและเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าไทย
  • ประเทศจีนมีประชากรราว 1,350 ล้านคน และรายได้โดยเฉลี่ยต่อหัวสูงขึ้น

ประเทศจีนเป็นตลาดออนไลน์และมีผู้ใช้ระบบชำระเงินออนไลน์ใหญ่ที่สุดในโลก