cfda

สิ่งที่อยากบอกผู้ประกอบการ ก่อนบุกตลาดจีนกับ China Fastway

2019-12-10T14:22:35+07:00

China Fastway (CF) เรามีนโยบายเชิญชวนผู้ประกอบการไทยบุกตลาดแดนมังกรกับเรา เรามีสิ่งที่อยากให้ทุกท่านตระหนักนั่นคือ การปรับแต่งตัวสินค้าให้พร้อม ทั้งแพ็คเกจ ภาษาที่ใช้ ไฟล์นำเสนองาน (Power Point)

สิ่งที่อยากบอกผู้ประกอบการ ก่อนบุกตลาดจีนกับ China Fastway2019-12-10T14:22:35+07:00

บริการจดแจ้ง อย.จีน เครื่องสำอาง (NMPA)

2023-11-17T19:42:38+07:00

ทำไมจึงต้องจด อย. จีน (NMPA) สินค้าต่างประเทศที่จะเข้าไปวางขายในประเทศจีน โดยเฉพาะประเภทเครื่องสำอาง ไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์ ออฟไลน์ ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าต่าง ๆ จำเป็นจะต้องมี

บริการจดแจ้ง อย.จีน เครื่องสำอาง (NMPA)2023-11-17T19:42:38+07:00

อย. ในจีน คืออะไรกันแน่ระหว่าง CFDA และ NMPA?

2019-12-12T18:01:02+07:00

จริงๆ แล้ว CFDA และ NMPA คือตัวเดียวกัน แต่เราจะคุ้นหูคำว่า CFDA (China Food and Drug Administration)

อย. ในจีน คืออะไรกันแน่ระหว่าง CFDA และ NMPA?2019-12-12T18:01:02+07:00

อย.จีน (CFDA/NMPA)

2021-04-16T07:00:39+07:00

บริการจด อย. ในประเทศจีน (CFDA/NMPA) สินค้าต่างประเทศที่จะเข้าไปวางขายในประเทศจีน ไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์ ออฟไลน์ ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าต่าง ๆ จำเป็นจะต้องมี อย.

อย.จีน (CFDA/NMPA)2021-04-16T07:00:39+07:00
Go to Top