เราคือตัวแทนจดเครื่องหมายการค้า ที่ได้รับแต่งตั้งจากหน่วยงานรัฐบาลจีน

เริ่มก่อตั้งยังไง เพราะอะไร?

ปี 2014 ผู้ก่อตั้งบริษัทได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลจีน เพื่อเข้าศึกษาในสาขาเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ ในระหว่างนั้นได้ช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยที่ทำธุรกิจระหว่างประเทศ ไทย-จีน จึงทำให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งปัญหาด้านการขนส่ง ด้านกฎหมาย ด้านการตลาด ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านการจ่ายเงิน และปัญหาด้านข้อพิพาทต่างๆ ที่ไม่เป็นธรรม ทางผู้ก่อตั้งเลยปฏิญาณกับตัวเองตั้งแต่วันแรกที่เข้าไปช่วยเหลือว่า “ฉันจะนำพาธุรกิจไทย ไปโตในแดนมังกร” ซึ่งมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยให้ทำการค้าขายในประเทศจีนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ง่าย สะดวก ลดค่าใช้จ่าย ป้องกันปัญหา ลดข้อพิพาทต่างๆ

เป้าหมายที่วางไว้

เป็นผู้นำอันดับหนึ่งด้านการค้าระหว่างประเทศไทยจีน พาผู้ประกอบการไทยบุกตลาดจีนอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และ ยั่งยืน

สโลแกน

ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้เติบโต ในแดนมังกร อย่างมั่นคง

ความหมาย China Fastway

เส้นทางลัดสู่แดนมังกร