บริการรับจดลิขสิทธิ์ในจีน (รูปร่าง / โลโก้)

“ลิขสิทธิ์” เป็นการแจ้งจดทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบหนึ่ง เป็นการป้องกันการลอกเลียนแบบรูปลักษณ์ของเครื่องหมายการค้า
สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำการใดๆ ก็ได้ เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ริเริ่ม โดยเจ้าของแบรนด์ เจ้าของความคิดจะได้รับความคุ้มครองทันทีที่สร้างสรรค์ เป็นเรื่องที่สำคัญมากอีกอย่างหนึ่ง ที่เราต้องให้ความสำคัญเลยทีเดียว