บริการรับจดสิทธิบัตรในจีน

สิทธิบัตร เป็นการจดเพื่อคุ้มครองการคิดค้นต่างๆ นั่นก็คือหนังสือสำคัญที่รัฐบาลจีนออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ หรือ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่มีลักษณะตามกฏหมายกำหนด เพื่อเป็นการป้องกันสิทธิพิเศษที่ผู้ประดิษฐ์คิดค้น หรือผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ มีสิทธิ์ที่จะผลิตสินค้า และหรือจำหน่ายสินค้าแต่เพียงผู้เดียว เรามีบริการรับจดในราคาย่อมเยา โดยสำนักทนายความทางจีน เป็นบริษัททนายที่มีความน่าเชื่อถือ บริษัทมีตัวตนจริงในปักกิ่ง มีการวิเคราะห์อัตราความสำเร็จให้กับลูกค้า ไม่ใช่การจ้างทนายจากเว็บไซต์ออนไลน์ และราคาเป็นธรรมแน่นอน