บริการจด อย. ในประเทศจีน (CFDA/NMPA)

สินค้าต่างประเทศที่จะเข้าไปวางขายในประเทศจีน ไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์ ออฟไลน์ ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าต่าง ๆ จำเป็นจะต้องมี อย. ถึงจะสามารถวางขายที่หน้าร้านในประเทศจีนได้ ในกรณีที่ไม่มีการยื่นขอ อย. แล้วไปวางขาย หากตรวจพบจะมีความผิดร้ายแรง ห้ามนำสินค้านั้นเข้าขายเด็ดขาด แล้วก็จะเสียค่าปรับเป็นจำนวนที่ทางการจีนเรียกซึ่งประมาณราคาไม่ได้ หากไม่มีการจดอย. ในจีนให้เรียบร้อย ถือว่าไม่ใช่เป็นสินค้านำเข้าที่ถูกต้องตามกฎหมายนั่นเอง

นอกจากที่จะต้องจด อย. เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศจีนแล้ว เอกสารอื่น ๆ ในการนำเข้าที่แจกแจงการจ่ายภาษี ใบส่งสินค้าออกนอกประเทศ เป็นต้น เอกสารเหล่านี้จะเป็นเอกสารที่จะต้องใช้ในการแสดงเพื่อนำสินค้าขึ้นห้างและร้านค้าออนไลน์เช่นกัน เมื่อคุณทำกับเรา เราจะดูแลเรื่องเอกสารทั้งหมดให้ นำส่งสินค้าสู่แดนมังกรให้ท่านได้อย่างถูกต้องและราคาตามจริงทุกประการ

  • ระยะเวลาในการดำเนินการของเรา รวดเร็วมาก ถูกและดี ทันใจพร้อมขายแน่นอน

จด อย. สินค้าประเภทเครื่องสำอาง
– ระยะเวลาการยื่นจด 4-6 เดือน

จด อย. สินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม
– ระยะเวลาการยื่นจด 2 สัปดาห์ ถึง 1 เดือน

จด อย. สินค้าประเภทอาหารเสริม
– ระยะเวลาการยื่นจด 6 เดือน

จด อย. สินค้าประเภทยา
– ระยะเวลากการยื่นจด 1 ปี