เปิดรับสินค้าไทย Live ขายใน Douyin (Tiktok จีน)

2022-03-30T21:46:01+07:00

หากคุณมีสินค้าที่มองถึงการเปิดตลาดในประเทศจีน โอกาสของคุณมาถึงแล้ว กับการ Live ขายในร้านสินค้าไทยบน Platform Douyin Live ขายสินค้าคุณทุกวัน พร้อมทั้งทำการตลาดกับเหล่า Influencer ชื่อดังของจีนมากมาย