เกี่ยวกับเรา

2021-07-11T11:44:48+07:00

เราคือตัวแทนจดเครื่องหมายการค้า ที่ได้รับแต่งตั้งจากหน่วยงานรัฐบาลจีน เริ่มก่อตั้งยังไง เพราะอะไร? ปี 2004 ผู้ก่อตั้งบริษัทได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลจีน เพื่อเข้าศึกษาในสาขาเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ ในระหว่างนั้นได้ช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยที่ทำธุรกิจระหว่างประเทศ