ขอใบเสนอราคา

2019-11-19T21:36:20+07:00

กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนตามช่องที่ระบุ ทีมงานเราจะติดต่อกลับกรณีที่ยังต้องการข้อมูลเพิ่มเติม การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในจีน - ต้องเป็นนิติบุคคลเท่านั้น (สำหรับคนไทย) - แนบรูปถ่ายสินค้า, ไฟล์โลโก้สินค้า การจดลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร