เปิดบริษัทที่จีน

จดบริษัทที่ประเทศจีน ต้องจ่ายภาษีอะไรบ้าง?

2024-03-28T09:08:16+07:00

ในการจดบริษัทที่จีน นอกจากการเตรียมการด้านธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และการจัดตั้งทีมต่างๆแล้ว ผู้ประกอบการจำเป็นต้องทราบเรื่องของภาษีที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้น เพื่อให้สามารถเตรียมตัวในการจัดการรายได้ และวางแผนทางภาษีได้ (บทความนี้จัดทำขึ้นวันที่ 12 มีนาคม 2567) นิติบุคคลที่จีน

จดบริษัทที่ประเทศจีน ต้องจ่ายภาษีอะไรบ้าง?2024-03-28T09:08:16+07:00

จดบริษัทที่จีน คนไทยถือหุ้น 100% เริ่มต้นง่ายกว่า แบ่งจ่ายได้ 3 งวด

2024-06-01T11:04:04+07:00

จดบริษัทที่จีน เริ่มต้นเติบโต อย่างยั่งยืน ปัจจุบันนี้คนไทยสามารถจดจัดตั้งบริษัทในประเทศจีนได้ โดยเป็นบริษัทของคนไทย 100% ไม่ต้องใช้หุ้นส่วนชาวจีนแต่อย่างใด ซึ่งการดำเนินการให้ถูกต้องตามข้อกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่างๆ ยังคงเป็นเรื่องที่ต้องให้สำคัญ การเลือก Agency

จดบริษัทที่จีน คนไทยถือหุ้น 100% เริ่มต้นง่ายกว่า แบ่งจ่ายได้ 3 งวด2024-06-01T11:04:04+07:00
Go to Top