เปิดรับสินค้าไทย Live ขายใน Douyin (Tiktok จีน) ด้วยผลงานสร้างยอดขาย 1.5ล้าน ตั้งแต่สัปดาห์แรก

2022-05-02T10:22:25+07:00

สินค้าไทยเป็นสินค้าที่คนจีนนิยมเป็นอย่างมาก ทั้งอาหาร ผลไม้ ขนม และ