จดบริษัทที่จีน คนไทยถือหุ้น 100% เริ่มต้นง่ายกว่า แบ่งจ่ายได้ 3 งวด

2024-06-01T11:04:04+07:00

จดบริษัทที่จีน เริ่มต้นเติบโต อย่างยั่งยืน ปัจจุบันนี้คนไทยสามารถจดจัดตั้งบริษัทในประเทศจีนได้ โดยเป็นบริษัทของคนไทย 100% ไม่ต้องใช้หุ้นส่วนชาวจีนแต่อย่างใด ซึ่งการดำเนินการให้ถูกต้องตามข้อกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่างๆ ยังคงเป็นเรื่องที่ต้องให้สำคัญ การเลือก Agency