ทำไมจึงต้องจด อย. จีน (CFDA/NMPA)

สินค้าต่างประเทศที่จะเข้าไปวางขายในประเทศจีน ไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์ ออฟไลน์ ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าต่าง ๆ จำเป็นจะต้องมี อย. ของประเทศจีนถึงจะสามารถวางขายในประเทศจีนได้ กล่าวโดยสรุปแล้ว เหตุผลที่จำเป็นต้องจด อย จีน คือ

 1. สามารถขายสินค้าได้ง่ายขึ้น เพิ่มความน่าเชื่อถือ
 2. Influencer มั่นใจและยินดี Live สดให้
 3. มีโอกาสเติบโตในตลาด ขายจำนวนเยอะได้
 4. เป็นเจ้าของ อย. ของสินค้านั้นโดยตรง
 5. จดครั้งเดียวใช้ได้ยาวจนกว่าจะเปลี่ยนแพ็คเกจ

ยื่นจด อย. จีนกับ China Fastway ดีอย่างไร?

ยื่นจด อย. จีนกับ China Fastway เรามีบริการดูแลเรื่องเอกสารทั้งหมดให้คุณ เช่น เอกสารแจกแจงการจ่ายภาษี, ใบส่งสินค้าออกนอกประเทศ เป็นต้น ซึ่งเอกสารเหล่านี้จะต้องใช้ในการแสดงเพื่อนำสินค้าขึ้นห้างและร้านค้าออนไลน์เช่นกัน ให้คุณนำส่งสินค้าไปประเทศจีนได้อย่างถูกต้อง และเราคิดราคาตามจริงทุกประการ งบไม่บานปลาย

เราทำงานอย่างมืออาชีพ ทีมงานมีประสบการณ์ มีผลงานร่วมงานกับผู้ประกอบการต่างๆ มากมาย ราคาเหมาะสมเข้าถึงได้ ดำเนินงานในรูปแบบบริษัท มีการทำสัญญาก่อนเริ่มดำเนินการ สามารถออกใบกำกับภาษีได้

ขั้นตอนในการจด อย. จีน (CFDA/NMPA)

 1. ส่งสูตรสินค้าประเมินราคาค่าทดสอบ
 2. ชำระค่าบริการ และเตรียมเอกสาร
 3. รับรองเอกสาร
 4. ยื่นเรื่องจดแจ้งที่จีน
 5. ตรวจสอบแพคเกจ ว่ามีคำต้องห้ามอยู่บน Packaging หรือไม่ หากมีต้องแก้ไข และส่งตรวจจนกว่าจะผ่าน
 6. ส่งสินค้าตัวอย่างเข้าเทส
 7. รอรับเอกสารอนุมัติ
 8. นำเอกสารไปประกอบการนำเข้า และนำเข้าอย่างถูกกฎหมายได้เลย

ระยะเวลาดำเนินการ

 • ระยะเวลาในการจัดเตรียมเอกสาร 2-3 เดือน
 • ระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารและสูตรผลิตภัณฑ์สำหรับขึ้นทะเบียน 4-8 เดือน
 • ระยะเวลาหลังจากสินค้าเข้าแลปเทส 4-6 เดือน

*ระยะเวลาดำเนินการจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดสินค้า การแก้ไขข้อมูล (ถ้ามี) และปัจจัยอื่นๆ

เอกสารสำหรับยื่นจด อย. จีน  (CFDA/NMPA)

 1. ต้นฉบับ GMP (หากยืมต้นฉบับไม่ได้ ให้ใช้ตัวสำเนาที่ลงนามรับรองจากหน่วยงานแทน และต้องเตรียมเอกสารสำหรับยื่นโนตารี่ โดยใช้หนังสือรับรองบริษัท ของโรงงานที่ผลิตสินค้า)
 2. บัตรประชาชนของโรงงานที่ผลิตสินค้า และของเจ้าของแบรนด์
 3. หนังสือมอบอำนาจ
 4. ต้นฉบับ FREESALE (ที่ระบุ has/have)
 5. Letter of Appointment
 6. ต้นฉบับ COA
 7. ลงข้อมูลในฟอร์มแจกแจงสูตร
 8. ภาพแพ็คเกจแบบคลี่ที่ชัดเจน Art Work
 9. กรอกฟอร์มเอกสารต่าง ๆ พร้อมแนบเอกสารตามที่เจ้าหน้าที่ร้องขอ เช่น
  • ฟอร์มรายละเอียดผู้ผลิต
  • รายละเอียดบริษัทเจ้าของสินค้า
  • รายละเอียดโรงงาน
  • Formula Source
  • Material Purchasing
  • Quality Management System
  • Safety Management System
  • Cause Analysis and Corrective Action (รวมถึง Error Correction)
  • Manufacturing Process of Ingredients ขั้นตอนการผลิตของส่วนผสมทั้งหมด
  • ระบบการตรวจสอบและการประเมิน (Job Responsibility, Adverse Reaction and Monitoring, Evaluation of Adverse Reaction)
  • CV เจ้าหน้าที่บริษัทที่เกี่ยวข้องทางด้าน Quality and Safety และมีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
  • CV เจ้าหน้าที่ของโรงงานที่เกี่ยวข้องทางด้าน Quality and Safety และมีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
  • ID Card และใบรับรอง เจ้าหน้าที่แผนก Quality and Safety (ทั้งของโรงงานและของบริษัท)

การชำระเงิน

ชำระเงินเต็มจำนวน ก่อนเริ่มดำเนินการ

หากไม่ผ่านในเรื่องเอกสารหรือส่วนผสม และลูกค้าไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงสูตร คืนเงินให้ 50 %

แต่หากถึงขั้นตอนการตรวจในแล็ปแล้ว ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี