บริการ ขนส่งไทย – จีน และ Partner ขนส่งในจีน

บริการขนส่ง บริการเคลียร์ภาษี เรามีทีมงานที่มีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในการขนส่งสินค้าไทย-จีน เพื่อสนับสนุนธุรกิจของท่านให้ง่ายยิ่งขึ้น ทางบริษัทจึงทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการจัดเตรียมเอกสาร และดำเนินพิธีการศุลกากรตามข้อกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสะดวก ถูกต้อง และรวดเร็ว