ตัวอย่างใบรับรอง เครื่องหมายการค้าจีน (Trademark) ที่ได้รับภายใน 1 เดือน สามารถคุ้มครองทันที
ตัวอย่างใบรับรอง เครื่องหมายการค้าจีน (Trademark) ที่ได้รับภายใน 9-12 เดือน (เอกสารตัวจริง)

ตัวอย่างใบรับรอง ลิขสิทธิ์โลโก้

ตัวอย่างใบรับรอง อย. ที่จดผ่านแล้ว (5 หน้า)
ตัวอย่างการยื่นขอฉลากจีน หรือ CIQ
ตัวอย่างบริการทนายรับรองเอกสาร (Notarial)

ตัวอย่างบริการส่งออกสินค้าไปประเทศจีน

ตัวอย่างสินค้าบน Taobao (เถาเป่า) ที่ดูแลโดยทีมงาน China Fastway